Nexilis - Latijn voor "interverwoven" of "samengeknoopt" - reflecteert onze visie voor het samenbinden van alle technische aspecten aan de hand van een overkoepelend perspectief, om zo uw essentiële rechterhand te zijn en alle actoren terug naar hun essentie te laten gaan. Als gevolg verbetert de integrale kwaliteit van het project, kunnen alle prestatie-eisen gemaximaliseerd worden en kunnen de totale (actuele) kosten geminimaliseerd worden.

Onze missie: Wij ontwerpen en analyseren technische installaties in gebouwen, voor het maximaliseren van de operationele karakteristieken en de levenskwaliteit van hun gebruikers.

Onze visie: Door hooggeleerde expertise en vooruitstrevende technologie bepalen we het ideale investeringsbudget en realiseren we operationeel winstgevende en duurzame gebouwen.

Ons bedrijf neemt tevens intensief deel in stuur- en adviesraden van Vlaamse en Europese onderzoeksprojecten. Hierdoor heeft Nexilis sterke connecties met de academische wereld, waar passie voor wetenschap en techniek natuurlijk onontbeerlijk is. Innovatie is immers de pijler geworden ter bestrijding van de crisis. Onze extensieve academische liaisons en overzicht op potentiële innovatiesubsidies laten ons toe om baanbrekende technieken, op een zo aantrekkelijk mogelijke manier, tot in ieder project te brengen.

Het bedrijf werd in 2009 opgericht door Sammy Rogmans, industrieel ingenieur en doctor in de computationele wetenschappen.