Voor particulieren heeft Nexilis een zeer interessant en betaalbaar dienstenpakket samengesteld dat bestaat uit een beknopte ontwerpstudie en de EPB-verslaggeving. Indien u hiervoor met ons in zee gaat, wordt samen met u tijdens een eerste vergadering de lijst van prestatie-eisen opgesteld en het beoogde budget vastgezet. Hierna maken wij een (prestatie)ontwerp van de technische installatie met een bijhorend aanbestedingsdossier. Dankzij de koppeling met de EPB, resulteert uw volledig bouwproject positief binnen dit wettelijk kader als gevolg van deze installatie. Het aanbestedingsdossier zal dan, naargelang uw wensen, naar enkele aannemers vertrekken voor het verkrijgen van offertes. Bij het binnenkrijgen van de verschillende prijzen zullen deze samen met u in een volgende vergadering overlopen en vergeleken worden, zodat de meest gepaste aanbesteding kan gedaan worden. Eventueel voorgestelde varianten door de aannemer worden altijd eerst afgetoetst aan de EPB-regelgeving en de verwachte prestatie-eisen. Tijdens het uitvoeren van de werken worden sporadische maar systematische controles verricht op de werf. Zo kan u van in het begin van uw project op beide oren slapen dat de technische installatie gerealiseerd zal worden met het door u vooropgestelde budget en zonder onaangename verassingen die tijdens of na realisatie van uw project zouden opduiken.