Verschillende overheden zoals gemeenten, OCMW's, scholen en andere openbare instellingen hebben - naast de ontwerpen voor de occasionele nieuwbouwprojecten - ook zeer vaak nood aan (re)commissioning- en saneringsmaatregelen. Nexilis biedt een volledig op maat gemaakt dienstenpakket aan dat voornamelijk opgebouwd is met ontwerpstudies, analyses en consultancy. Commissioning-opdrachten worden best gegeven indien u, als verantwoordelijke of interne energiedeskundige van een overheids- of openbare instelling, een bestaande (of pas geplaatste) installatie wil optimaliseren. Hierbij wordt de afstelling van de installatie continu gemonitord en worden de effectieve installatieprestaties afgetoetst aan de vooropgestelde eisen en de praktijk van goed energiebeheer. Bij saneringen worden de zwakke punten van de speciale technieken geïdentificeerd (ouderdom, verbruik, functionaliteit, etc.) waarbij een eventueel gefaseerd plan wordt opgemaakt om de installatie volledig terug op het gewenste punt te brengen.