Kerken zijn stuk voor stuk pracht van monumenten die met de uiterste zorg moeten behandeld en bewaard worden. Verdermeer worden steeds meer kerken herbestemd en terug intensiever gebruikt. Echter de typisch waardevolle inhoud van de kerken, zoals bv. de vele houtsnijwerken en het orgel, zijn zeer gevoelig aan het binnenklimaat. De bouwfysica van een kerk is tevens zeer uitdagend. De kerk heeft immers een extreme thermische inertie met vaak een slechte luchtdichtheid en uiterst hoge plafonds, i.e. de gewelven. Dat maakt dat een moderne technische installatie overweg moet kunnen met deze aspecten, terwijl zij op een energetisch verantwoorde manier met de wispelturige en vaak sporadische bezetting moet kunnen omgaan. Nexilis ontwerpt dergelijke installaties en tracht ook maximaal mee te werken aan het nog steeds lopende wetenschappelijk onderzoek voor deze wel erg complexe gebouw- en binnenklimaatreacties.