Voor u als bouwpromotor zijn we een erg interessante partner. Immers de steeds meer stringente wetgeving en de proliferatie van diverse speciale technieken maken het niet langer triviaal om een project kostenoptimaal uit te voeren binnen de lijntjes van het wettelijk kader, i.e. de (EPB) eisen op de isolatiegraad, energieverbruik en gebruik van een minimale vorm van hernieuwbare energie. Door een zorgvuldig en strategisch aantal parameters (zoals bv. regimetemperaturen) te ontwerpen en te staven als ingenieursbureau, mogen deze immers als directe invoer gebruikt worden in de EPB verslaggeving. Dit kan en moet in een vroeg stadium gebeuren zodat de juiste keuzes (op basis van meervoudige simulaties) kunnen gemaakt worden en duidelijk kunnen gecommuniceerd worden naar potentiële klanten. Als gevolg kan het technische ontwerp, aangevuld met de nodige prestatie-eisen, ook gebruikt worden als efficiënte aanbesteding voor de onderaannemers technieken. En worden de opgelegde eisen met een minimum aan inspanningen haalbaar gemaakt. Het resultaat is dus een zeer kwalitatief project binnen een optimaal budget.