Architecten zijn de echte bouwmeesters van ons maatschappelijk patrimonium aan gebouwen. Zij zijn in eerste plaats de vormgevers en de leiders om het groot aantal facetten in bouwprojecten in goede banen te leiden. Het bouwgebeuren is de recentste jaren echter zo breedschalig multidisciplinair geworden dat het zeer uitdagend tot zelfs onmogelijk wordt om nog een grondige kennis te bezitten van al deze verschillende facetten. Wij als Nexilis streven ernaar om de rechterhand te kunnen zijn van u als architect. Om u zo te kunnen ontlasten van de benodigde technische dieptekennis, om mee te denken naar geïntegreerde technisch-esthetische oplossingen en om u dus toe te laten terug te focussen op een prachtige architectuur. Onderstaande is een (niet-limitatieve) lijst van speciale technieken die wij van u kunnen ontlasten, ontwerpen en meedenken om ze naadloos te integreren in uw project: