In het geval dat een nieuwbouw- of doorgedreven renovatieproject gerealiseerd moet worden, zijn we best zo vroeg mogelijk in het proces mee betrokken. Op deze manier kunnen we op basis van de wensen een duidelijke lijst van prestatie-eisen opstellen die aanleiding geeft tot een (budgettaire) haalbaarheidsstudie. Bovendien kunnen we dan nog een significante invloed hebben op het totaalconcept, aangezien ook de bouwfysische aspecten en de zuivere constructie van het gebouw een wisselwerking hebben met de speciale technieken. Zodoende kunnen de installaties optimaal geplaatst en geëxploiteerd worden, volledig binnen de wettelijke kaders, zoals o.a. de EPB.