Sinds 2006 wordt door het Vlaams Energieagentschap (VEA) de Europese "Energy Performance of Buildings" directieven (EPBD) geïmplementeerd in de vorm van de Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB)-regelgeving voor Vlaanderen. Dat betekent dat voor elke nieuwbouw of significante verbouwing de isolatiegraad en technische installaties binnen een wettelijk kader vallen dat meestal aan kwalitatieve en kwantitatieve eisen moet voldoen. Het spreekt voor zich dat Nexilis ontwerpen maakt die gegarandeerd binnen dit wettelijk kader vallen. Indien u door ons een ontwerpstudie laat uitvoeren, zullen we deze - verplichte - verslaggeving dan ook onlosmakelijk bij in onze opdracht trekken. Als doorgedreven ontwerper hebben we immers het voordeel rechtstreeks de meest optimale parameters zelf te kunnen bepalen voor de verslaggeving. Hierdoor kunnen enerzijds de beste (administratieve) energiescores en anderzijds de minimale kosten om deze scores te halen, gegarandeerd worden. Als kers op de taart kunnen al deze verrichtingen bovendien intern gebeuren, waardoor de betrokken bouwheer, architect en aannemers quasi compleet ontlast worden van de bijhorende administratieve regelingen en communicaties.

Uiteraard kan u ook altijd bij ons terecht voor een losstaande EPB-opdracht zonder ontwerpstudie.