Bij Nexilis kan u terecht voor onafhankelijke expertises en het opstellen van een bijhorend "contingency plan" voor het aanpakken van de problemen. Verdermeer voeren we ook zogenaamde schaduwexpertises en -ramingen uit, waarbij een bestaand (voor)ontwerp kritisch kan getoetst worden op het volgen van eventuele alternatieve denkpistes. Dit heeft als gevolg dat de projectkwaliteit alleen maar kan stijgen, doordat het uit twee (of meerdere) onafhankelijke invalshoeken bekeken wordt.